ДГ "Изворче"
Детска градина в село Триводици

За нас

 

Днес в ДГ „Изворче” се отглеждат, възпитават и социализират 48 деца от 2,5 до 7 годишна възраст в две смесени възрастови групи. Всяка година приемът и разпределението на децата се извършва според законите на страната, като се спазва възрастовият признак.

В градината работи квалифициран персонал, който включва екип от педагози, медицинска сестра и помощно-обслужващ персонал които обучават и обгрижват  децата.

В центъра на педагогическото взаимодействие е поставено детето с цел максималното му развитие и потенциал.

В ДГ „Изворче” са осигурени условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата.

Тук е мястото за формиране на знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда.

Център за родители,  търсещи и намиращи подкрепа и сътрудничество.