ДГ "Изворче"
Детска градина в село Триводици

Прием

 

 В детската градина записването на деца се осъществява целогодишно и при наличие на свободни места с писмено заявление от родителя/настойника.