ДГ "Изворче"
Детска градина в село Триводици

Организация на учебния ден

 

 

                       Група  „Пеперуди”

 

Часови интервал     Основни и допълнитилни форми на педагогическо взаимодействие   

 

7:45 - 8:20  - Прием на децата, дейности по избор, дейности органицирани от детския учител

8:20 - 8:35  - Утринна гимнастика  

8:35 - 9:00  - Закуска

9:00 - 10:15  - Основни форми на педагогическо взаимодействие

10:30 - 10:50 Подкрепителна закуска

10:50 - 11:45 -  Дейности по избор, дейности организирани от детския учител

11:45 - 12:45 Обяд

12:45 - 15:00 - Следобеден сън

15:00 - 15:15 - Подвижни игри

15:15 - 15:45 - Следобедна закуска

15:45 - 16:15 - Форми на педагогическо взаимодействие съобразени със седмичното

                   разпределение

16:15 - 18:00 - Дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител,

                   изпращане на децата

 

 

                              Група  „Дъга”

 

Часови интервал     Основни и допълнитилни форми на педагогическо взаимодействие   

 

6:00 - 7:45  - Прием на децата, дейности по избор, дейности органицирани от детския учител

8:15 - 8:30  Утринна гимнастика  

8:30 - 9:00  - Закуска

9:00 - 10:30 Основни форми на педагогическо взаимодействие

10:30 - 10:50 - Подкрепителна закуска

10:50 - 11:40 -  Дейности по избор, дейности организирани от детския учител

11:40 - 12:45 - Обяд

12:45 - 15:00 - Следобеден сън

15:00 - 15:15 - Подвижни игри

15:15 - 15:30 - Следобедна закуска

15:30 - 16:30 - Форми на педагогическо взаимодействие съобразени със седмичното

                   разпределение

16:30 - 18:00 - Дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител,

                   изпращане на децата