ДГ "Изворче"
Детска градина в село Триводици

Материална база

 

Материалната база в ДГ е много добра. Всяка група е обзаведена с детски гардеробчета, легла, масички, столчета, функционални шкафове, телевизори, лаптопи и музикална уредба и друга техника. Изброените средства разнообразяват образователната среда в детската градина, стимулират говорните умения на децата от предучилищна възраст и реализират различни игрово – познавателни, и практически ситуации. Дидактичната база е добра. С доброволното дарителство на родителите, групите вече има разнообразие от строители, развлекателни игри и играчки. В ежедневието децата разполагат с кътове за игра и обучение.

Обособени са кътове за различни дейности и занимания, които предизвикват интереса на децата и пораждат желание за игра и знания:

 • Кът по БДП
 • Спортен кът
 • Кът за изобразителна дейност - рисуване, моделиране, апликиране
 • Кът за творчески игри
 • Музикален кът
 • Строителен кът
 • Природен кът
 • Кът за дейност по избор

В детска градина „Изворче” разполага със следните кабинети:

 • Кабинет на директора
 • Кабинет на ЗАС-домакин
 • Лекарски кабинет
 • Методичен кабинет
 • Учителска стая
 • Гардеробна стая с разнообразен набор от костюми и аксесоари за артистични и творчески изяви на децата
 • Голям озеленен двор с обособени детски площадки и просторна беседка за провеждане на занимания на открито.