ДГ "Изворче"
Детска градина в село Триводици

Мисия и визия

МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

Утвърждаване на съвременни иновативни модели за качествено образование в детската градина, осигуряващи възможности за пълноценна социална реализация и оптимално компететностно развитие на всяко дете с ангажираната подкрепа семейството  и местната общност.

 

 

ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

  1. Място, където детето се чуства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно  да развие своя потенциал.
  2. Качествена и предпочитана среда за деца от 2,5г. до 7г., където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, лично и здравно-физическо развитие.
  3. Център за родители, търсещи и намиращи подкрепа, съгласие, сътрудничество, педагогическа информация.
  4. Професионална среда за утвърждаване на учители-новатори, които стимулират детето да взема самостоятелни решения, твори индивидуалност и самостоятелност.