ДГ "Изворче"
Детска градина в село Триводици

Мисия и визия

МИСИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

Прилагане на съвременни иновационни модели за оброзователно-възпитателна дейност осигуряваща максимално развитие на индивидуалните качества на всяко дете и стимулиране на творческите заложби. Утвърждаване на детската градина като желано и любимо място за децата, предоставящо подходяща среда за оптимално развитие на личния потенциал. Мотивиране на учителите да реализират в най-висока степен  уменията си и компетентностите си.

 

 

ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА

 

Утвърждаване на детската градина в общественото пространство като безопасна образователна среда със собствен облик, традиции и престиж. Осигуряване на условия за социален и емоционален комфорт, психическо, физическо и творческо развитие на децата.Формиране на знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда. Център за родители,  търсещи и намиращи подкрепа, сътрудничество и педагогическа информация.  Тя е средище на хора, които обичат децата  и професията си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

Стремеж към непрекъснато повишаване качеството на обучение и възпитание.