ДГ "Изворче"
Детска градина в село Триводици

Екип ''Изворче''

Иванка Игнатова –директор                 

 

       

Педагогически специалисти:                                                                          

                                                                   

 

Анка Кисибирова – старши учител

 

Венка Ангова – учител

 

Йорданка Иванова – старши учител

 

 

 

Катя Аризанова- ЗАС-домакин

 

 

 

Помощник възпитатели:

 

                                                                                     

 Емилия Петкова

 

 Мария Кънева

 

Величка Петкова 

 

 

Румяна Жиликова – готвач

 

 

Димитър Ковачев – огняр и поддръжка 

 

 

 

Медицинска сестра - Здравка Илиева