ДГ "Изворче"
Детска градина в село Триводици

История

 

ДГ „Изворче” е открита през 1962г. като едногрупна с директор Иванка Циркалова.

През учебната 1963/64г. за директор е назначена Мария Хаджиева.

През учебната 1964/65г. поста директор поема Галина Панчева. През учебната 1968/69г. е направена водна инсталация за отопление на детската градина, а през 1975г. се открива и втора група.

През учебната 1979/80г. за директор е назначена Магдалена Николова. През учебната 1987/88 започва строителството на нова сграда на детската градина с нова отоплителна инсталация и  модерна кухня.

През учебната 2010/2011г. за директор е назначена Иванка Игнатова.